De Weerter bevolking van 1839 in cijfers

De samenstelling van de bevolking van een gemeente is af te leiden uit het bevolkingsregister, dat in iedere gemeente wordt bijgehouden. In Nederland werd het bevolkingsregister in 1850 ingesteld en het was gebaseerd op de resultaten van de al;gemene volkstelling in 1849.
Weert kende in 1839 geen huisnummering per straat, zoals nu gebruikelijk is, maar doorlopende huisnummering van 1 tot en met 1077.

Lees meer in ...

De Weerter bevolking van 1839 in cijfers


Bron

De Weerter bevolking van 1839 in cijfers
Weert in woord en beeld 1989 . - p. 99 tot en met 109