Dank

Dankbetuiging rector Moors 1945
Gemeentearchief Weert
Topografisch Historische Atlas  XL 1358

Dankbetuiging rector Moors 29 juni 1945
Petrus Moors wordt op 5 april 1930 tot priester gewijd en in hetzelfde jaar als leraar benoemd aan het Bisschoppelijk College in Weert. Op de feestdag van Petrus en Paulus (29 juni) 1945, waarop de naamdag van directeur Moors werd gevierd, overhandigden de filosofiestudenten uit dankbaarheid voor het gastvrij onthaal deze in wat verheven Latijn gestelde oorkonde aan Moors, die dan directeur van het Bisschoppelijk College is.
De oorkonde is ondertekend door deze studenten waarin we de handtekeningen van enkele later bekend geworden personen herkennen, zoals Frits van Tuel, deken van Weert, Frits Adams, aalmoezenier van sociale werken en Ben Janssen, deken van Sittard. De welbekende Weerter illustrator, Piet Broos, verzorgde deze oorkonde.

 

Tekst dankbetuiging rector Moors

RECTORI REVERENDISSIMO

collegii episcopalis werthensis

De festoS.(ancti) Petri patroni tota mente tibi gratulatur dioecesis ruraemundensis corpus philosophicum, cuius magna pars grassante belli atrocitate congregata philosophiam augustissimam incumbendi ac sanctimoniam assequendi magna cum tua largitate copiam hac in domo adepta est magistris in vita spirituali te, rector reverendissime, et Petro Vullinghs, in philosophiae disciplinis Ferdinando Sassen. Antonio Rijnen C.S.S.p., fratre Falcone (Wagemans) o.f.m.. Deus omnipotens precibus nostris enixis benigne faveat ac S.(ancto) Petro adiuvante perenniter in te custodiat illam tuam in salutem omnium huius scholae alumnorum curam sacerdotalem eximiam.

Nostros erga tuam benignitatem gratos in perpetuum animos haec scripta testentur.

Quod subscribimus in festo S.S. (= Sanctorum) Petri et Pauli.

A(nno) D(omini) MCMXLV (=1945)

Vertaling

ZEER EERWAARDE RECTOR/DIRECTEUR van het Bisschoppelijk College Weert

Naar aanleiding van het feest van Uw beschermheilige St. Petrus feliciteert U de afdeling filosofie van het Bisdom Roermond, waarvan het grootste gedeelte, verzameld tengevolge van het woeden van de grimmige oorlog, dankzij Uw grote vrijgevigheid in dit huis de gelegenheid heeft gekregen om zich toe te leggen op de zeer verheven filosofie en om deugdzaamheid te verwerven met als leermeesters in het geestelijk leven U, zeer eerwaarde directeur, en Piet Vullinghs, in de filosofische disciplines Ferdinand Sassen, Antonius Rijnen C.S.S.p. en minderbroeder Falco (Wagemans). Moge de almachtige God met de inzet van onze gebeden en de hulp van St. Petrus goedgunstig verlenen in U eeuwig die buitengewone priesterlijke zorg van U te bewaren tot heil van alle leerlingen van deze school.

Moge dit geschrift tot in lengte van jaren getuigen van onze dankbaarheid voor Uw welwillendheid.

En dit ondertekenen wij op het feest van de H.H. Petrus en Paulus

Anno Domini 1945

Bron:
Gemeentearchief Weert
Topografisch Historische Atlas  XL 1358