DVD 'Slopen en herbouwen' overhandigd

19 september 2014

20140919 Persfoto DVD Jeffrey Vossen Math Ramakers Jac Lemmens
V.l.n.r. Jefferey Vossen, Math Ramakers en
Jac Lemmens

Vandaag heeft producent Math Ramakers het eerste exemplaar van de DVD ‘Slopen en herbouwen’- special item Bisschoppelijk College’ overhandigd aan Jefferey Vossen directeur van Het College en Jac Lemmens, teamleider Erfgoedcluster Weert/Gemeentearchivaris Weert.
Het beeldmateriaal op deze DVD is voornamelijk afkomstig uit de Beeldbank van het Gemeentearchief Weert en deels beschikbaar gesteld door Het College.
Math Ramakers belicht de geschiedenis van een aantal bekende gebouwen in Weert. Zo zijn er beelden te zien van de schoolgebouwen van het Bisschoppelijk College aan de voormalige Molenstraat in begin van de vorige eeuw, en het schoolcomplex zoals dat omstreeks de jaren zestig aan de Nelissenhofweg is verrezen.
De sloop van de woningen en winkels aan de Beekstraat, Hogesteenweg en Hegstraat om plaats te maken voor het Muntcomplex en de stadwoningen met het voormalig stadhuis aan de Beekstraat zijn op deze DVD te zien.

Weert zoals het was

Deze nieuwe DVD is het vijfde deel uit de serie ‘Weert zoals het was’.
Gepland staan DVD’s over het Ursulinenklooster met de diverse daarbij behorende scholen, het pensionaat Saint Louis, de Nijverheidsschool voor lager technisch onderwijs en aluminiumfabriek Artola.
Het Erfgoedcluster Weert voorziet Ramakers bij de totstandkoming van de DVD’s wederom van het nodige beeldmateriaal.

Te koop

Math Ramakers presenteert zijn nieuwste uitgave, die mede ter gelegenheid van de feestelijkheden rond Weert 600 jaar stad is geproduceerd, tijdens de kermisdagen in zijn stand op de Langstraat nabij de Maasstraat.
De DVD ‘Slopen en herbouwen’ is dan in een beperkte oplage verkrijgbaar.
Ook is de complete serie ‘Weert zoals het was’ tijdens de stadskermis 2014 in een speciale aanbieding verkrijgbaar.
De DVD ‘Slopen en herbouwen’ is vanaf november te koop in de studiezaal van het Erfgoedcluster Weert en in de winkel.

Fotoreportage

Bekijk onze fotoreportage van de overhandiging van het eerste exemplaar van de DVD 'Slopen en herbouwen.