Brieven van Gillis Kessels: Een Weertenaar in Leiden in de 17e eeuw

Slechts sporadisch kom je in het Oud-archief der gemeente Weert brieven tegen die zakelijke gegevens bevatten en tevens blijk geven van de persoonlijke gevoelens van de schrijver. Tot dit soort brieven behoren zeker die van Gillis Kessels.

Lees meer in ..


Bron

Brieven van Gillis Kessels: Een Weertenaar in Leiden in de 17e eeuw
Weert in woord en beeld 1993 . - p. 27 tot en met 38