Woensdag 10 juli 'Sinti in Wittgenstein um 18. und 19. Jahrhundert: die 'Zigeunerkolonien'

door dr. Ulrich Opfermann.
 

Dr. Ulricht Opfermann

De Duitse historicus dr. Ulrich Opfermann, heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de Sinti-gemeenschap in het Wittgenstein(D). Deze lezing wordt in het Duits gegeven.

 

 

Kasteel Wittgenstein
Bad Laaspe (D)

Hartnekkig beeld

Van de Sinti gemeenschap die inmiddels rond 600 jaar in midden en westen van Europa woont, bestaat het hardnekkige beeld dat zij op een of andere wijze steeds onderweg is.
Dr.Ulrich Opfermann heeft naar de beeldvorming van de Sinti uitgebreid onderzoek gedaan.
Aan de hand van historische bronnen, constateert Opfermann dat het beeld van een steeds rondtrekkende Sinti-gemeenschap op een wijdverbreid misverstand berust.
Als voorbeeld neemt hij de Sinti-nederzetting die in de achttiende eeuw is ontstaan in Wittgenstein-Hohenstein in Duitsland. Dit was een graafschap in het Rothhaargebergte, niet ver van het huidige populaire wintersportgebied rond Winterberg.
De Sinti hebben meegebouwd aan het kasteel van de graaf van Wittgenstein. Als politie van de graaf zagen zij er op toe dat alle onderdanen zich aan de regels hielden.

Sinti krijgt burgerrechten
Niet ver van Wittgenstein leefde onder de heerschappij van de graaf van Solms, de familie Steinbach. Deze familie woonde met de toestemming van de graaf op een vaste plek.
Het is zeer waarschijnlijk dat de familie Steinbach, zoals die nu in onder meer in Limburg woont, aan deze familie nauw verwant is.
Het graafschap Wittgenstein grensde aan het gebied Nassau-Siegen, dat eigendom was van stadhouder van de Republiek van de Verenigde Provinciën Willem IV van Oranje (1711 – 1751).
Aan één van zijn onderdanen, uit de Sinti-gemeenschap, verleende Willem IV het burgerrecht.
Tijdens zijn lezing gaat spreker Ulrich Opfermann uitgebreid in op de resultaten van zijn onderzoek dat voor menigeen een verrassing wordt.

Aanmelden

De lezing begint om 19.30 uur in Bibliocenter aan de Wilhelminasingel 250 in Weert. De kosten bedragen € 5,00, inclusief een kop koffie of thee.

Aanmelden via de website is niet meer mogelijk. Wenst u de lezing toch bij te wonen, dan verzoeken wij het verschuldigde bedrag à contact (en zo mogelijk gepast) te voldoen. Pinbetaling is niet mogelijk.

Naar expositie ´Nooit bevrijd! - Sinti in Weert en Limburg´ - >>>

Dr. Ulrich Opfermann is historicus en studeerde economie, geschiedenis, Duitse literatuur en onderwijs aan de Universiteit van Keulen en op de Gesamthochschule - Siegen. Hij was bestuurslid van de 'NS Arbeitskreis der NS-Gedenkstätten NRW' in Siegen en als zodanig in de werkgroep van de nazi-gedenktekens NRW. Hij is een wetenschappelijk medewerker van de ROM E.v.  in Keulen. Hij is lid van de society Gesellschaft für Antiziganismusforschung. Als een auteur gaat hij in op de geschiedenis van de Roma, de Joden en Roma alsmede met Duits-Germaanse nationalisme en nazi-geschiedenis. Hij legt de nadruk op West-Duitsland.

Overzicht lezingen >>>

 

Media

Woensdag 26 juni 2019 Persbericht Verrassende lezing over deel geschiedenis Sinti