Leren en werken

De meelfabriek langs de Zuid-Willemsvaart
GAW Beeldbank XL.354

Onderwijs was en is een van de hoekpijlers van een samenleving. In Weert heeft het onderwijs, zoals op vele andere plekken in Nederland een voorzichtige start gekend. Landelijke bekendheid kreeg de stad door het Pensionaat Saint Louis. De ambtsgilden worden gezien als de voorlopers van de bedrijfsmatige wijze van het produceren. De industrialisatie aan het begin van de twintigste eeuw heeft er voor gezorgd dat Weert van een puur agrarische gemeenschap veranderd in een, zij het beperkte, industriestad.

Titel

Kijken kopen op de paardenmarkt
Weerter vrouwen. Nering in de Beekstraat
Een fiets met een kopje koffie
‘Aandacht’ en ‘wijsheid’ bij de ‘Pruuse Begieenen’
• En nog één, en nog één en nog één!
Druk aan de Stationsstraat
Daar worden spieren gestaal
Vrijwillig maar niet vrijblijvend
Over ernstige en ijverige personen: directeuren van de voormalige gasfabriek
Interieurverzorger was vroeger schoolpoetser
De lantaarnopsteker
Heen en weer ... heen en weer
Werk zonder aanzien: putjesschepper
• 'Bromsnorren' in Weert
Opwindend werk bij de gemeente
• Nachtwakers ... lawaaimakers
Kantonnier Kuuëtele Neer
• Handel in hartje stad, anno 1953
• Van La Paz naar Shell; middenstanders aan de Oelemarkt
2 januari 1893: een Boterfabriek in Stramproy
Van Aap-noot-Mies naar ei
Dank, Dankbetuiging rector Moors 1945
Kijken en kopen, Affiche eerste paardenmarkt 1563
Vrije doorgang, Vrijgeleide Willem van Oranje 1584
Naar de markt, Verlening van marktrecht 1414
Onderwijs en pensionaten
Het lager onderwijs
Het middelbaar onderwijs
Nieuwe lagere school
Naar school op de buitenie
Het College
Internen en externen
Snappie
Pensionaat Saint-Louis
Klein, midden- en grote-cour
De Tweede Wereldoorlog
Klooster Maria Hart
Zusters Ursulinen
Pensionaat Saint-Ursula
Het Missiehuis
Ora et labora in Weert
De NV Ijzergieterij Weert
Veldeke en het Weertlands dialekt
Meervoudsvormen van het Weertlands dialekt
Enkele kenmerken van het Weertlands dialekt
Veldeke-dialektonderzoek op de basisscholen van de regio Weert
Syntactische bijzonderheden in het Weertlands dialect
Een wekker als mitraileur
Nówsgieërige naaze
Het Smeltpunt
Sleep -en stoottoon in het Weerter dialect
Commercieel briefpapier
Cooperatieve boterfabriek Tungelroy
Eentje de eerste
Toch een echte stad
Steeds meer gilden
Geleerdheid uit Weert
Handel en vertier
Geknipt
Economisch bouwen
Bier uit Weert
De vleesmarkt en de stadsvleeshal
De Smeetsen Grondleggers van de Koninklijke Smeets Offset B.V.

 

Leren en Werken


Onderwijs en pensionaten


Het lager onderwijs


Het middelbaar onderwijs


Nieuwe lagere school


Naar school op de buitenie


Het College


Internen en externen


Snappie


Pensionaat Saint Louis


Klein- midden en groot cour


De Tweede Wereldoorlog


Klooster Maria hart


Zusters Ursulinen


Pensionaat Saint-Ursula


Het Missiehuis


Ora et Labora in Weert


De NV IJzergieterij Weert


Veldeke en het Weertsland dialekt


Meervoudsgvormen in het Weertlands dialekt


Enkele kenmerken van het Weertlands dialekt


Veldeke -dialectonderzoek op basisscholen van de r


Syntactische bijzonderheden in het Wertlands dial


Een wekker als mitrailleur


Nówsgieërige naaze


Het Smeltpunt


Sleep- en stoottoon in het Weerter dialect


Commercieel briefpapier


Petronelle van de Wijngaert. Klokkenmaakster


Weerter vrouwen. Nering in de Beekstraat


De vleesmarkt en de stadsvleeshal


Bier


Lakenhandel


Teuten


De gilden (Weert in de Middeleeuwen)


Cooperatieve boterfabriek Tungelroy


Heen en weer.... heen en weer Een veerman in diens


Putjesschepepr


Voorts voorziet kantonnier


Eentje de eerste


Toch een echte stad


Steeds meer gilden


Geleerdheid uit Weert


Handel en vertier


Geknipt


Economisch bouwen


Bier uit Weert


Naar de markt


Kijken en kopen


Vrije doorgang


Van melk naar boter


Jonge Middenstandsvereniging


Textielhandelaar in Haarlem


Tweede lustrum 't Holletje


Eerste Fokpaardenmarkt


School te klein


Succes op de beurs


Geen woord Nederlands


Schoenmakersgilde


Hooger Knip en Naai onderwijs


Laar krijgt Limburgse primeur


KWJ versus LTS


Doorstart


Minder loon én minder vakantie


Te koop


Productiemiddel Arbeid


Kleipijpenoven verplaatst


Kwaliteit loont


Klaver en voorgras


Afsluiten van een tijdperk


Tolvrij


Ondeugdelijke wol


Beroep lakenbereider


Het licht uit


Fusies overnames sluiting


Welvarend Weert


IJken van maten en gewichten


Parkeren tot aan de deur


Kotsmisselijk


'Halle van Weert' in de verkoop


Durf en initiatief


Verbroederingsfeest


Feestavond


100 Jaar Smeets Drukkerijen


Naar de jongensschool


Kwitantie van schoolhoofd Martinus Pitten


Eindelijk


Geen dag te vroeg


Het Speelgoedhuis


Voor eenmalig gebruik


Kijken en kopen op paardenmarkt


Waar komt ons vlees vandaan?


Rectoraat Biest 10 jaar


Een toonbeeld voor het onderwijs


TENTO 1959


Volautomatische fabriek


Van leren naar werken


Open op zondag


Een mooi souvenier


Mijn wijn!!


Hallo! Wij eerst


Voor de lagere klassen


Buitengewone subsidie


Ja U jongeman


Voor wat, hoort wat


Recidivist


Milieuverontreiniging


Café de Borgie 30 jaar


Martinusschool ingewijd


De Smeetsen Grondleggers van de Koninklijke Smeet


Van Aap-noot-Mies naar ei


2 januari 1893: een Boterfabriek in Stramproy


Van La Paz naar Shell: middenstanders aan de Oelem


Handel in hartje stad anno 1953


Kantonnier Kuuetele Neer


Nachtwakers ... lawaaimakers


´Bromsnorren´ in Weert


Opwindend werk bij de gemeente


Werk zonder aanzien putjesscheppen


De lantaarnopsteker


Interieurverzorger was vroeger schoolpoetser


Over ernstige en ijverige personen: directeuren va


Vrijwillig maar niet vrijblijvend


‘Daar worden de spieren gestaald


Druk aan de Stationsstraat


En nog één, en nog één en nog één!


‘Aandacht’ en ‘wijsheid’ bij de ‘Pruuse Begieenen’


Een fiets met een kopje koffie


Parallelweg 143


St Jozefskerkplein 3


Oog voor Hunter en Lodaline


Expositie DRUK DRUK DRUK


1648 De Latijnse School


Weerter bedrijven in beeld 1880 1950