Heersen en besturen

Het college  van burgemeester en wethouders in 1978
GAW Beeldbank 7567

Een stad moet worden bestuurd. Al dan niet vrijwillig of rechtstreeks gekozen: Weert heeft vele heersers en bestuurders gekend.
Onverlaten moesten op het rechte spoor worden gezet, door verbanning of foltering.

Titel

Tot admiraal aangesteld
Een nieuwe burgemeester in ... 1911
‘Unne strondwuiles estj’. Rondom de installatie van burgemeester Rösener Manz
• Uit de kroniek van Lambertus Goofers
Weerter schavuiten in vroeger tijden
Weert heeft gekozen, stem nu landelijk op Ruzie bijgelegd
Stuk van het jaar 2013
Een stapje hoger, Adelsbrief Arnold Costerius 1648
Betalen of anders..., Vrijgeleide Maarten van Rossum 1543
Ruzie bijgelegd, Akte van overeenkomst 1306
Lezing Arm en rijk in het Franse keizerrijk 30 oktober 2012
Stad en buitenie
De revolutie
Onder Frankrijk
Onder het koninkrijk
In de Duitse Bond
Nederlandse gemeente
Samenwerking
Weert en Stramproy
Proces Mavroutiens, dief en landloper 18de eeuw
Waar zijn de archieven van de Hornes gebleven
Nieuwe poorters in Weert 1550-1792
De samenstelling en verkiezing van het gemeentebestuur
Weerter ongenoegen
Facetten uit de Middeleeuwse Historie van Weert
Vive les Belges, merde pour les Hollandais of Weert in de jaren 1789-1790
Het revolutiejaar 1848: De Duitse vlag op de Sint Martinuskerk?
De omstreden herbenoeming van burgemeester Bloemarts in 1849
De heerlijkheden Weert en Nederweert en de verkoop van 1781
De heerlijke rechten van Wessem in de achttiende eeuw
Weert, Nederweert en Wessem, onafhankelijk! De Brabantse revolutie 1789-1790
Een politiek proces tegen Everard en Victor Hermans c.s. Een rel op de Oelemarkt in 1839
Weert zo n 500 jaar geleden
Betwisting schoutambt in 1577
Een brief betreffende de overdracht van het heerlijk gezag te Weert in 1428
De strijd om een erfenis (1886-1727 De Graven van Arberg contra de prinsen van Chimay over de heerlijkheden Weert, Nederweert en Wessem
Kiesrecht voor vrouwen in Weert 1815-1994
Het herstel aan de vestigingswerken en het kasteel 1815-1994
Kapitale misdrijven rond 1600
Ongelukkige levenseinde in de 17de eeuw. Zelfmoordenaars voor het gerecht in Weert
Het laathof van de proosdij van Meerssen te Weert en Nederweert
Stadszegel, gemeentewapen en gemeentevlag
Heksen en heksenvervolging
Branden
Afspraak is afspraak
Ieder zijn deel
Het zegel was als het ware de handtekening
Kop eraf onthoofding Montmorency
Het mes erin
Hangplek
Nieuwe wetten
De rode roede
Waardeloos geld
Trouw moet blijken
Gansch het raderwerk staat stil als uw machtige arm het wil
Samen sterk

 

Heersen en Besturen


Stad en buitenie


De revolutie


Onder Frankrijk


Onder het koninkrijk


In de Duitse Bond


Nederlandse gemeente


Samenwerking


Weert en Stramproy


Proces Mavroutiens, dief en landloper 18de eeuw


Waar zijn de archieven van de Hornes gebleven?


Nieuwe Poorters in Weert 1550-1792


de samenstelling en verkiezing van het gemeentebes


Weerter ongenoegen


Facetten uit de Middeleeuwse Historie van Weert


Vive les Belges, merde pour les Hollandais of Wee


Het revolutiejaar 1848: De Duitse vlag op de St. M


De omstreden herbenoeming van Burgemeester Bloem


De heerlijkheden Weert en Nederweert en de verkoop


De heerlijke rechten van Wessem in de achttiende e


Weert, Nederweert en Wessem onafhankelijk! De Bra


Een politiek proces tegen Everard en Victor Herman


Weert zo'n 500 jaar geleden


Bestwisting schoutambt in 1577


Een brief betreffende de overdracht van het heerl


De strijd om een erfenis (1686-1727) De graven van


Kiesrecht voor vrouwen


Het herstel van de vestingswerken en het kasteel i


Kapitale misdrijven rond 1600


Ongelukkig levenseinde in de 17de eeuw. Zelfmoorde


Het laathof van de proosdij van Meerssen te Weert


Stadszegel, gemeentezegel en gemeentevlag


Heksen en heksenvervolging


Branden


Afspraak is afspraak


Ieder zijn deel


Het zegel was als het ware de handtekening


Kop eraf onthoofding


Het mes erin


Hangplek


Nieuwe wetten


De rode roede


Waardeloos geld


Trouw moet blijven


Gansch het raderwerk staat stil als uw machtige ar


Samen sterk


Lezing Arm en Rijk


Stuk van het jaar 2013


Ruzie bijgelegd


Betalen of anders


Een stapje hoger


Weert heeft gekozen, stem nu landelijk


Samen sterk


Verkracht


Diplomatieke missie


Knevelarij in Weert


Veroordeeld wegens tovenarij


Een wonderlijk contract


Weert leent 3 miljoen


De Blijde Incomste in Weert


Verzoek om getuigschrift


Tweede geneesheer verlangd


Bestuurlijk protest


Een gijzeling in 1606


Net op tijd


Verkiezingskoorts


Mag het wat minder


Uitslag verkiezing gemeenteraad


U bent veroordeeld tot


Blijde intrede Filips II


Sterfdag Johanna van Meurs


Wat een paard zoal moet meemaken


Twee ordonnanties


Grootse afscheidsreceptie Jo Matti


En de Penning is voor


Hoog bezoek


Weert kleurt Oranje


Burgerlijke ongehoorzaamheid op Boshoven


Wie is dat Frans Weekers


Een topfiguur


Ontruimd


Vaderlandsliefde


Pokkenvrij


Contributie betalen


Een duur grapje


Ligt hij er wel


Hij komt niet


Schone stad


Frans Weelens spot


Rationaliteit contra emotionaliteit


Paniek


Binnen tien minuten


Smaad en dus wordt de eer aangetast.


Belastingontduiking en meineed?


De ketterij afgezworen


Tot admiraal aangesteld


In de eer aangetast


Pionier in het Weertse


De eerste vrouw


De Blauwe Handt


De oirvrede


Loop naar de pomp


Hangplek


Waardeloos geld


Ik weet het niet (meer)


Verzoening


Een NSB er als burgemeester


Un nouveau riche in de Molenstraat


In het geheim


Overal accijns op


Neergestoken


Een nieuw wapen


Zwarte jas en witte stropdas


Fransen op de markt


Op het net


Met hoeveel zijn we


Verre van rooskleurig


Weerter schavuiten in vroeger tijden


Uit de kroniek van Lambertus Goofers


Unne strondwuiles estj Rondom de installatie


Een nieuwe burgemeester… in 1911


Burgemeestersrekeningen


Maand van de Geschiedenis oktober 2017


Expositie Kiesrecht


Causerie met zes personen


Sprekers MvdG 2017


Kroonprins Filip II bezoekt Weert


Noten Filip II bezoekt Weert


Calendarium van Paul Eber


Fugger Zeitung


Maand van de Geschiedenis 2018


Graaf in OPSTAND


Lezing Philips de Montmorency


Opening Maand van de Geschiedenis 2018


Uitzendingen 80 jaar Oorlog


Maand van de Geschiedenis 2019