Geloven en belijden

Passieluik Zuidelijke Nederlanden 16de eeuw
Collectie Gemeentemuseum Weert

De religie had een voorname plek in het dagelijks leven van de inwoners van de stad en regio. Belangrijkste stroming is het christendom, maar ook andere religieuze stromingen zoals het protestantisme en de islam hebben en plek in de Weerter samenleving.
Daarnaast zijn het verzorgen van zieken, armen en hulpbehoevenden taken die los van de godsdienstige overtuiging belangrijke peilers van een samenleving.

Titel
Confiscatie van geld
Tentoonstelling Rust in vrede, rituelen rond het overlijden
Franciscus, uitvinder van de kerststal
Gewichtige optocht in Weert
• Over de beschadigde hand van het H. Hartbeeld
De haan in top, de muziek voorop
Installatie met een geelgouden rand
Tentoonstelling 750 Jaar Sacramentsdag 15 juni tot en met 31 augustus 2014
Museumweekend 5 en 6 april 2014
Overdracht collecties glasnegatieven aan Erfgoedcluster 8 januari 2014
Kerst in het Museum 2013
Hostiedoos Camille Esser 1898
Tentoonstelling Galg of Vrijheid, Antonius en Hieronymus en de Martelaren van Gorcum
Lezing 11 maart 2013 Gnosis en Gnostiek, wat is dat?
Tentoonstelling Aanwinsten kruiswegen
Kerststallen uit de hele wereld
Ziel en zaligheid
Kerstening
Oees Leefvrouwke van Wieërt
Kort en klein
Grenskerken
Bedevaarten
Muizenwater en tandpijn
Alvorens gij den weg betreedt
Rijke Roomse Leven
Wachten in het vagevuur
Rangen en standen
Broederschappen
Geloof en bijgeloof
Processies
Waartoe zijn wij op aarde?
Goede vrienden op het gemeentehuis
Ontkerkelijking
Hoogmis: Goed voor U
De Sint Josephsvereniging 1870-1898. Verslag van een negentiende eeuwse jeugdvereniging
Het martelarenmonument in de kloosterkerk van de minderbroeders te Weert, de zwanenzang van dr. P.J.H. Cuypers
Schilderijen in de St. Martinuskerk
De kruisen van de St. Rumolduskapel
Een H. Hartmonument voor Weert
Hoe dat Swartbroek den rector bekoomen heeft of de stichting van een rectoraat en rectorij in de 18de eeuw
Weert en de zusters Ursulien 1876-1989
Kerkhoven van Weert
De Hervormde Gemeente Weert (Budel)
Historisch overzicht van de parochies Sint-Martinus te Weert en van het kerkelijk leven binnen deze parochie
De Volksmissie in Weert in 1836
Sint-Jans Gasthuis
Besmettelijke ziektes
Urnen en grafheuvels
Godsdienstoorlog
Broeders
Vluchten om het geloof
Een nieuwe laatste rustplaats 

 

Geloven en Belijden


Ziel en zaligheid


Kerstening


Oees Leefvrouwke van Wieert


Kort en klein


Grenskerken


Bedevaarten


Muizenwater en tandpijn


Alvorens gij den weg betreedt


Rijke Roomse Leven


Wachten in het vagevuur


Rangen en standen


Broederschappen


Geloof en bijgeloof


Processies


Waartoe zijn wij op aarde?


Goede vrienden op het gemeentehuis


Ontkerkelijking


Hoogmis: Goed voor U


De Sint Josephvereniging 1870-1898. Verslag van ee


Het martelarenmonument in de kloosterkerk van de M


Schilderijen in de St. Martinuskerk in Weert


De kruisen van de St. Rumolduskapel


Een H. Hartmonument voor Weert


Hoe dat Swartbroek den rector bekoomen heeft of d


Weert en de zusters Ursulinen 1876-1989


Kerkhoven van Weert


De Hervormde Gemeente Weert


Historisch overzicht van de parochie Sint Martinus


De Volksmissie in Weert in 1836


Sint-Jans Gasthuis


Besmettelijke ziektes


Urnen en grafheuvels


Godsdienstoorlog


Broeders


Vluchten om het geloof


Een nieuw laatste rustplaats


Kerststallen uit de hele wereld


Tentoonstelling Aanwinsten kruiswegen


Lezing Gnonis en Gnostiek


Galg of Vrijheid


Hostiedoos Camille Esser 1898


Kerst in het Museum 2013


Subsidie voor Martinustoren


Collectie glasnegatieven


Autozegening


Plundering minderbroederklooster


Geld voor een preekstoel


Hoog boven de stad


Eindelijk een eigen kerk


Een nieuw geloof


De Latijnse school


Museumweekend 5 en 6 april 2014


De Goede Herder ingezegend


750 Jaar Scacramentsdag 15 juni - 31 augustus


Viering Sacramentsdag


Een nieuwe deken


Een ketter


Nieuwe klokken


Processie Martelaren van Gorkum


Blasfemie


Een verklaring van goed gedrag


Plaatsvervanger


Vernield, geplunderd, gevlucht


De vernielingen gaan door


Harde kern


Provocerend gedrag


Oecomenische arbeid


Enorme ravage


Het godshuis ingewijd


Confiscatie van geld


Feestelijke nachtmis op tv


Hof van Eden


Installatie met geelgouden rand


De haan in top, de muziek voorop


Over de beschadigde hand van het H. Hartbeeld


Gewichtige optocht in Weert


Een groen rustpuntje in Tungelroy: Open Monument


Rust in vrede


Prehistorie tot 30 jaar na Christus


Christendom


Verlichting en romantiek


Moderne tijd


Franciscus van Assisi, uitvinder van de kerststal


Sint Laurentiuskerk Bocholt