Hoenderpark

Na de Eerste Wereldoorlog werd de mechanisatie in de landbouw steeds verder doorgevoerd. Hierdoor ontstond een relatief overschot aan arbeidskrachten, die eerder op de boerderij werkten.

Lees meer in ...

Hoenderpark deel 1

Hoenderpark deel 2

Hoederpark deel 3


Bron

Ach lieve tijd 1000 Jaar Weert deel 10 Boerenleven