Bio-industrie

Waar tot die tijd landbouw te maken had met 'het bewerken van het land' ontstonden vanaf 1965 in het landelijk gebieden, zoals langs de Dijkerstraat, op Boshoven en aan de rand van Leuken, steeds meer niet-grondgebonden bedrijven, die kunnen worden samengevat onder de term bio-industrie. Deze bedrijven leveren dierlijke porducten op welhaast industriële wijze.
 
Lees meer in ...

Bio-industrie deel 1

Bio-industrie deel 2
 

Bron

Ach lieve tijd 1000 Jaar Weert deel 10 Boerenleven