Zuid Willemsvaart

De aanleg van de Zuid Willemsvaart door en langs Weert is van betekenis geweest voor de industriele ontwikkeling van Weert. Langs het kanaal zijn en waren heel wat bedrijven gevestigd die voor de aanvoer van grondstoffen en het transport van de uitproducten op bulkvervoer waren aangewezen.

Lees meer in ...

Sprokkels nummer 6 is beschikbaar in de studiezaal van het Gemeentearchief Weert.