Weert op de kaart gezet

Archiefbibliotheek 224

In 1613 verscheen in Amsterdam het boek Omnium Belgii, sive Inferioris Germaniae, een uitgebreide beschrijving van de Lage Landen, met kaarten, van Lodovico Guicciardini. De in 1521 in Florence geboren Guicciardini vestigde zich in 1541 in Anwerpen, waar hij in 1589 stierf. Zijn bedrijf hield zich bezig met het beschrijven van gewesten en plaatsen in de Nederlanden ten tijde van het begin van de Opstand tegen Spanje. Op sommige kaarten staat ook Weert vermeld. In de biblotheek van het Gemeentearchief berust een prachtig exemplaar van Omnium Belgii.

 

Bron

Archiefbibliotheek A.W. 224