22 oktober 1904
Verbinding met het noorden

Station Weert vóór 1913 GAW Beeldbank 2313

Het heeft even geduurd, maar het Eindverslag voor de aanleg van een spoorweg tussen Weert en Eindhoven kan volgens het Kanton Weert van 22 oktober 1904 naar de (Tweede) Kamer. Al sinds het einde van de negentiende eeuw ijvert Weert voor een aansluiting van de stad op het landelijke spoorwegnet.
Met deze voorgestelde verbinding wordt Weert rechtstreeks via het spoor verbonden met het noorden van het land. Er ligt al een spoorlijn tussen Mönchen-Gladbach en Roermond (de IJzeren Rijn), maar reizigers die op een andere manier naar het  noorden willen, moeten tot de ingebruikname medio 1913  via Roermond omrijden, of eerst naar Eindhoven gaan om daar op de trein te stappen.
Om dit nieuwe tracé realiseren wordt in Weert gekozen voor een hoog talud en een aantal tunnels voor het overige verkeer. Er komt ook een nieuw stationsgebouw dat anno 2014  nog grotendeels onveranderd is.
De realisering van de spoorlijn Weert – Eindhoven en de ingebruikname van het nieuwe station in 1914 is onderdeel van de Tentoonstelling Weert Jubileert. Deze expositie is nog te zien tot en met 15 januari 2015 in Gemeentemuseum De Tiendschuur.

Bron