Ver vóór de revitalisering

Maasstraat in 1890
GAW Beelddocumenten 877

Aan het einde van de negentiende eeuw was de infrastructuur van Weert nog grotendeels hetzelfde als aan het einde van de Middeleeuwen. De Zuid-Willemsvaart en de IJzeren Rijn hadden er wel voor gezorgd dat de stad gemakkelijker te bereiken was, maar binnen de grachten bleef echter nog veel bij het oude. Hier zien we een ingekleurde foto van de Maasstraat uit circa 1890. Straatverlichting ontbrak nog en het rioleringsstelsel bestond uit goten langs de weg.