Van 'noaberplicht' tot coörperaties

Bij alle mijlpalen in het leven was het gebruikelijk dat de mensen in een bepaalde buurt (de 'naobers') elkaar bijstonden. Dit gold bij geboorte, huwelijk, verhuizing en bij een sterfgeval. Gezamenlijk werd getracht het beste er van te maken.

Lees meer in ...

Van ‘naoberplicht‘ tot coöperaties deel 1

Van ‘naoberplicht‘ tot coöperaties deel 2
 

Bron

Ach lieve tijd 1000 Jaar Weert deel 10 Boerenleven