3 januari 1900
Van laag naar Hoog Spoor

Kanton Weert 5 januari 1903

Weekblad Kanton Weert is een welhaast onuitputtelijke bron van informatie. Zeker in de eerste helft van de twintigste eeuw levert dit blad een wezenlijke bijdrage aan de nieuwsvoorziening voor de inwoners van de regio.
In de editie van 5 januari 1900 is verslag gedaan van de vergadering van de Kamer van Koophandel. Tijdens de vergadering van 3 januari van dat jaar wordt een brief voorgelezen van de Kamer van Koophandel Maastricht.

Kanton Weert 5 januari 1903
Kanton Weert 5 januari 1900

Hierin verzoekt de Kamer de minister te komen tot de aanleg van een spoorverbinding tussen Weert en Eindhoven.
Om technische redenen wordt een spoor op een hoog talud aangelegd. Het zand hiervoor komt uit het IJzeren Mangebied. De naam IJzeren Man verwijst naar de stoommachines die onophoudelijk grote hoeveelheden zand opdiepen. Na de aanleg zijn de verbindingen van Weert met de rest van Nederland sterk verbeterd.

Het nieuwe station wordt in 1913 in gebruik genomen. Medio 1914 is het Hoog Spoor gereed.

Bron