Van Fuus tot Zuivelindustrie

Een van de producten waaraan de boeren wat probeerden te verdienen was de verkoop van zelfgekarnde boter. De voornaamste afnemers hiervan waren opkopers die door de streek trokken en de plaatselijke winkeliers.

Lees meer in ...

Van Fuus tot Zuivelindustrie deel 1

Van Fuus tot Zuivelindustrie deel 2

Van Fuus tot Zuivelindustrie deel 3
 

Bron

Ach lieve tijd 1000 Jaar Weert deel 10 Boerenleven