Ursulinenhof 3

Mariakapel op het Ursulinehof GAW Beeldbank O.1368

Deze kapel in de Ursulinenhof aan het einde van het St. Raphaelpad behoort bij het voormalige Ursulinenklooster. Bijna het hele bouwblok tussen Langstraat, Nieuwe Markt en Wilhelminasingel behoorde bij dit klooster. Vanaf eind 19e eeuw tot 1989 hadden de zusters Ursulinen hier hun klooster met scholen en pensionaat. Toen er te weinig zusters waren om dit klooster in stand te houden en het type scholengemeenschap in opkomst kwam, zijn het klooster en de schoolgebouwen verkocht.

Het kapelletje in de tuin van de zusters is behouden gebleven en opgenomen in de inrichting van de openbare ruimte. De kapel is rond 1880 gebouwd in dezelfde neo-romaanse stijl als de kloosterkerk aan de Langstraat (nu Blokker).

Gewijd aan Maria

De kapel is gewijd aan Maria, de moeder van Jezus. Zij speelt een centrale rol in de Rooms-Katholieke kerk. Maria is hier devoot afgebeeld met gevouwen handen. Onder haar voeten zie je een slang en een halve maan. De slang staat symbool voor het kwaad (denk aan Adam en Eva in het paradijs, verdreven door de slang). De maan is een teken van de nacht, het duistere en dus ook van het kwaad. Het kwaad heeft geen vat op Maria. Een andere connectie tussen Maria en de maan is dat zij het licht van Christus weerspiegelt zoals de maan het licht van de zon weerspiegelt. De maansikkel is tevens een symbool van kuisheid.

Openstelling

Een wekelijkse openstelling van de kapel wordt verzorgd door de broedermeesters van de Venerabele broederschap van de miraculeuze Onse Lieve Vrouwe tot Weert, kortweg Broederschap Weert. De broederschap is opgericht in 1404. De opstelling biedt iedereen de gelegenheid een kaarsje op te steken bij Maria of even een moment van bezinning te hebben.

Status

De kapel maakt deel uit van het voormalig kloostercomplex Langstraat 20B tot en met 20H en Langstraat 20M, dat door het college van burgemeester en wethouders als monument is aangewezen.
Een wijdverbreid misverstand is, dat de kapel vanwege de bouw van de appartementen en commercïele ruimten aan de Berlostraat zou zijn verplaatst.
De projectontwikkelaar heeft daar om bouwkundige redenen van af gezien.

Vind de locatie via

Lees meer

Zusters Ursulinen

Geen woord Nederlands

www.broederschapweert.nl

www.facebook.com/Broederschap-Weert