Sware imposition

De nijverheid had in de tweede helft van de zestiende eeuw behoorlijk te lijden van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), maar zij ging er niet door ten onder. De lakenhandel op Antwerpen bleef bestaan, hoewel er tijden van op- en neergang waren.

Lees meer in ...

Sware imposition deel 1

Sware imposition deel 2

 

Bron

Ach lieve tijd 1000 Jaar Weert deel 9 Handel en nijverheid