Speelhuysgrave

In het proces-verbaal van de verkiezing van de gekorenden en gezworenen van Weert en Nederweert op 22 februari 1497 staat vermeld dat de negen gekorenen 'oever den speelhuyssgrave' de twee gezworenen kiezen en de elf gekorenen 'ain dese zyde van den speelhuyssgrav' de twee gezworenen kiezen 'oever den speelhuyssgrave'. Deze vier gezworenen zijn gezworenen van 'in den kerckhoff'.

Lees meer in ...

Speelhuysgrave


Bron

Speelhuysgrave
Weert in woord en beeld 1998 . - p. 72 tot en met 74