Rust in de negentiende eeuw

In 1832 vond slechts een klein deel van de bevolking een bestaan in de nijverheid. De meesten, vooral op de gehuchten, waren werkzaam in de landbouw. De weinige bedrijfjes werkten alleen voor de plaatselijke vraag.

Lees meer in ...

Rust in de negentiende eeuw deel 1

Rust in de negentiende eeuw deel 2

 

Bron

Ach lieve tijd 1000 Jaar Weert deel 9 Handel en nijverheid