Pensionaten onder de slopershamer

Pensionaat Saint Louis onder de slopershamer GAW Beelddocumenten 6798

In de twintigste eeuw telde Weert grote pensionaten. De complexen van de broeders van Saint-Louis en van de zuster Ursulinen en de gebouwen van het Bisschoppelijk College Sint-Jozef bepaalden het beeld van de binnenstad van Weert. Na de Tweede Wereldoorlog, vooral in de jaren zestig, daalde het aantal “interne” leerlingen en religieuzen drastisch. De grote schoolcomplexen raakten ontvolkt en werden gesloopt. In het Gemeentearchief berusten omvangrijke fotoseries die niet alleen een beeld geven van kolossale gebouwen maar ook van het dagelijkse leven van de internen. Hier zien we een foto van de sloop van het pensionaat Saint-Louis in 1983.