Opgravingen in Kampershoek en Molenakker

In 1994 startte het Instituut voor Pre- en Posthistorische Archeologie (IPP) van de Universiteit van Amsterdam een grootschalig onderzoek in het akkergebied Molenakker en Kampershoek, dat door de gemeente werd heringericht tot nieuwbouwwijk en industrieterrein. Zoals vrijwel elke archeologische opgraving had ook dit onderzoek een hele voorgeschiedenis.

Lees meer in ...


Bron


Opgravingen in Kampershoek en de Molenakker
Weert in woord en beeld 1998 . - p. 102 tot en met 127