Ontginningen en kunstmest

Tot het begin van de twintigste eeuw waren alleen de vrichtbare gronden gebieden direct rond de stad als landbouwgrond in gebruik. Uitbreiding van landbouwgronden kwam nauwelijks voor; een boer maakte aansluitend aan zijn land wel eens een stukje moeras of bos geschikt, maar dat stelde weinig voor.
 
Lees meer in ...

Ontginningen en kunstmest deel 1

Ontginningen en kunstmest deel 2
 

Bron

Ach lieve tijd 1000 Jaar Weert deel 10 Boerenleven