20 augustus 1958
Om trots op te zijn

Van Berlostraat, aanleg- en bouwwerkzaamheden medio 1956
GAW Beeldbank 169

Bijna aan het eind van de raadsvergadering van 20 augustus 1958 geeft burgemeester Henri van Grunsven een overzicht van wat in de afgelopen vijf jaar is gebeurd. Binnenkort vinden er verkiezingen voor de gemeenteraad plaats en dit is de laatste vergadering in de oude samenstelling. Omdat de Kieswet gewijzigd is, heeft de gemeenteraad bij wijze van uitzondering in plaats van de normale vier jaren, bijna vijf jaar op het pluche gezeten.
De voorzitter van de raad meldt een aantal bijzondere besluiten uit deze langere zittingsperiode.
Zo is er medewerking verleend aan de bouw van scholen in de wijken Molenveld (Fatima), Keent, Laar, Biest en een gebouw van de Christelijke Nationale Schoolvereniging. Met 20% gemeentesubsidie zijn RK kerken gebouwd in onder meer Boshoven en Leuken en is de kerk van Tungelroy uitgebreid. De verkoop van heel wat hectaren industriegrond aan de NV Philips en de Benzine- en Petroleumhandel uit Amsterdam zorgen voor een extra impuls van de werkgelegenheid en die bedrijven trekken flink wat nieuwe inwoners.
Weert groeit snel en wil graag mee in de vaart der volkeren. Hele delen van de binnenstad zijn of worden gesloopt voor de realisering van nieuwbouw, zoals winkels en woningen. Trots wijst de burgemeester daarbij op de sloop van het gebied rondom de Hogesteenweg en de doorbraak van de Van Berlostraat naar de Nieuwe Markt.
Tot slot wordt afscheid genomen van vijf leden van de raad die zich niet meer beschikbaar stellen voor een nieuwe periode. Burgemeester van Grunsven dankt de heren Beenders, Van Lierop, Wulms, Ingeveld en Robben voor de vruchtbare samenwerking.

Bron

Nieuw Achief gemeente Weert (NAW) inv. nr. 972