Meer industrie

Tussen 1880 en 1920 vestigden zich steeds meer bedrijven in Weert. Het agrarische karakter nam af. Het inwoneraantal was rond de eeuwwisseling gestegen tot bijna 9.000 en in 1914 telde Weert zelfs 11.500 zielen.

Lees meer in ...

Meer industrie deel 1

Meer industrie deel 2

Meer industrie deel 3

Meer industrie deel 4

Meer industrie deel 5

 

Bron

Ach lieve tijd 1000 Jaar Weert deel 9 Handel en nijverheid