Laathoven

In het Land van Weert, zoals in heel het huidige Limburg, is sprake van grootgrondbezit. De grond werd uitgegeven als leengoed aan leenmannen of als laatgoed aan horigen.

Lees meer in ...

Laathoven

 

Bron

Ach lieve tijd 1000 Jaar Weert deel 10 Boerenleven