Kloosters en de Franse Revolutie

De Franse revolutie in 1795 had tot gevolg dat de uitoefening van de godsdienst onder zware druk kwam te staan.  
Openlijke belijdenis van het geloof was uit ten boze, zodat her en der zogeheten schuilkerken onstonden.

Lees meer in ...

Sprokkels nummer 31 is beschikbaar in de studiezaal van het Gemeentearchief Weert.