Instandhouding

Bijna alle molens zijn tot Rijksmonument verheven en worden op deze wijze beschermd tegen misbruik en sloop. Er wordt naarstig gestreefd naar een blijvend gebruik van deze molens, onder meer door het inzetten van het gilde van vrijwillige molenaars.

Lees meer in ...

Handel en nijverheid deel 1

Handel en nijverheid deel 2