Het kanaal biedt mogelijkheden

Archief van de N.V. Weerter Scheepsbouw Maatschappij inv. nr. 267

Na jaren, zelfs eeuwen, van economische achteruitgang, leek de welvaart in Weert in de tweede helft van de negentiende eeuw toe te nemen. Weert ging profijt trekken van de aanleg van de Zuid-Willemsvaart (1825). Jacob Trumm vestigde langs dit kanaal in 1855 een pijpenfabriekje waar een aantal mensen werk vonden. In 1858 werd een scheepswerf gevestigd. Deze werf ging al spoedig werk bieden aan 25 mensen. De foto toont het complex van de Weerter Scheepsbouw Maatschappij rond 1960.