Het huis van God

Het leven begon in de kerk met de doop en eindigde met een kerkelijke begrafenis in gewijde aarde. De gewone man kreeg zijn laatste rustplaats op het kerkhof, dat vroeger rondom de kerk lag.

Lees meer in ...

Het huis van God deel 1

Het huis van God deel 2


Bron

Ach lieve tijd 1000 Jaar Weert deel 1 Leven en wonen