Handel en nijverheid

In 1414 gaf Willem van Horn, de heer van Weert, aan de Weerternare toestemming om de markt te houden. Dit privilege bepaalde dat zij recht hadden op drie jaarmarkten, dop Sint-Bonifacius (5 juni), Sint-jans Onthoofding (29 augustus) en Sint-Barbara (4 december). Op deze jaarmarkten werden ook producten verhandeld die van elders kwamen.
 
Lees meer in ...

Handel en nijverheid

 

Bron

Ach lieve tijd 1000 Jaar Weert deel 9 Handel en nijverheid