12 november 1993
Gestraft

Nieuwbouw in kerkdorp Altweerterheide
GAW Beeldbank RO.01.53

De gemeente Weert dreigt gestraft te worden voor de vele woningbouw die is gepleegd in de kerkdorpen Laar, Altweerterheide, Swartbroek en Tungelroy, aldus Stadsblad Op de Keper van 12 november 1993.
Volgens het provinciebestuur, dat de vinger aan de pols houdt, gaat Weert voorbij aan de afspraken die gemaakt zijn in het kader van de woningbouwplannen in het Streekplan van Noord- en Midden-Limburg.  ‘Maastricht’ is bang dat de kerkdorpen hun ‘dorpse karakter’ verliezen. De provincie is van mening dat de bouw van woningen hoofdzakelijk in de stedelijke gebieden moet plaatsvinden.
Voor Weert betekent dat, dat nog alleen in de stad zelf woningen gebouwd mogen worden.
Daar is de het gemeentebestuur van Weert het totaal mee oneens.
Het gemeentebestuur is van oordeel dat de nieuwbouw in de kerkdorpen ervoor zorgt dat de leefbaarheid op peil blijft. Het verenigingsleven, de basisschool en zo mogelijk een winkel voor eerste levensbehoeften behouden dan hun recht van bestaan.
Als de provincie voet bij stuk houdt, betekent dit een bouwstop van woningen in de kerkdorpen. Daartegen wil de gemeente Weert in verweer gaan. Het is nog maar de vraag, volgens de redactie van het blad, of het college van gedeputeerde staten voor de argumenten van Weert gevoelig is.

Bron