20 oktober 1861
Gasfabriek

Gasfabriek aan de Zuid Willemsvaart omstreeks 1906 GAW Beeldbank A4816

In zijn schrijven aan het gemeentebestuur, gedateerd 20 oktober 1861, verzoekt de heer John Loeff uit ’s Hertogenbosch om de toestemming voor het oprichten van een gasfabriek.
Het is niet het eerste maar ook niet het laatste verzoek van een particuliere ondernemer om een dergelijke fabriek in Weert te bouwen.
De gemeente gaat op al die verzoeken niet in. Maar de stad kan uiteindelijk niet achterblijven en zo komt het dat in 1907 een eigen gasfabriek in gebruik wordt genomen. De gemeentelijke gasfabriek verrijst aan de Zuid Willemsvaart.
De Weerter gasfabriek wordt in 1930 onderdeel van het Gasdistributiebedrijf dat mijngas verdeelt. Voor dat mijngas worden de kolen via het kanaal aangevoerd.
Met de komst van aardgas in 1968, geleverd door de Gasunie, is de gasfabriek gedoemd te verdwijnen.
De karakteristieke gebouwen zijn in de loop der tijd gesloopt.

Bron