Eerste stadsuitbreiding

Weert veranderde na het vertrek van de Fransen in januari 1814 lange tijd nauwelijks. In de eerste helft van de negentiende eeuw bleef de bebouwing geconcentreerd aan de hoofdstraten.

Lees meer in ...

Eerste stadsuitbreiding deel 1

Eerste stadsuitbreiding deel 2

Eerste stadsuitbreiding deel 3

Bron

Ach lieve tijd 1000 Jaar Weert deel 1 Leven en wonen