Een stad van pensionaten

GAW Beelddocumenten prentencollectie

Weert was in de eerste helft van de negentiende eeuw een stad van pensionaten. Rooms-katholieken uit heel Nederland kwamen naar Weert toe om hier onder toeziend oog van religieuzen voortgezet onderwijs te volgen. In 1876 kwamen zusters Ursulinen van Dorsten in Westfalen naar Weert. De kerkpolitiek van Bismarck in Duitsland dwong de kloosterlingen hun heil elders te zoeken. Ze vestigden zich in een pand op de hoek van de Van Berlostraat met de Langstraat. Spoedig werd het complex uitgebreid en in 1883 verrees aan de Van Berlostraat een groot pensionaat voor meisjes.

Hierbij een tekening van circa 1883 van de meisjesschool en het pensionaat van de Ursulinen, gezien vanuit de Langstraat. Het complex moest vooral groot lijken en de verhoudingen zijn dan ook niet juist weergegeven.

 

Bron

GAW Beelddocumenten prentencollectie