24 oktober 1994
Een ratjetoe

Langstraat rond 1992 en van voor de revitalisering
GAW Beeldbank RO.604

In de raadszaal van het gemeentehuis aan de Beekstraat vindt op 24 oktober 1994 een informatieavond plaats over ‘de gewenste ontwikkeling van de binnenstad’.
De gemeente Weert en de LOZO-afdeling Weert hebben het onderzoeksbureau Buys en Van de Vliet opdracht verstrekt om de binnenstad eens tegen het licht te houden. Hoe moet het verder en wat is noodzakelijk om de binnenstad aantrekkelijk te maken en vooral te houden?
Een stuurgroep, bestaande uit een lid van het college van burgemeester en wethouders, LOZO- Weert, de Kamer van Koophandel Limburg en enkele ondernemers heeft het bureau tijdens het onderzoek in de juiste richting gestuurd.
De binnenstadbewoners, eigenaren van panden, maar vooral de winkeliers zijn in groten getale op de informatiebijeenkomst afgekomen.
Volgens het rapport is het op de promenades maar een ratjetoe aan reclameborden op straat, reclames aan de gevels, aanbouwluifels, her en der geplaatste kunstvoorwerpen en straatmeubilair, zoals zitbanken en lantarens, bloembakken en feestverlichting. Wat vooral opvalt, is dat die aankleding  ook nog eens in en op elke promenade anders is uitgevoerd.
Dat moet volgens het onderzoeksbureau radicaal anders en de binnenstad is aan een grondige revitalisering toe. De kosten voor al deze aanpassingen worden geraamd op circa tien miljoen gulden. Een baatbelasting voor de binnenstad kan wellicht een deel van deze kosten dekken.
De conclusies en de voorstellen van het onderzoeksbureau zijn voor menige ondernemer en binnenstadbewoner onthutsend. Het onderzoeksbureau maar vooral de leden van de stuurgroep hebben die avond heel wat uit te leggen.

Bron