Een architectonische tweeling

De belangstelling voor de naoorlogse bouwkunst is de laatste tijd sterk gegroeid, mede door projecten als het Monumenten Inventarisatie Project van de Rijksdienst Monumenten Zorg en een door het Monumentenhuis Limburg uitgevoerde inventarisatie en waardestelling van kerkelijke bouwkunst na 1940. Door de toenemende ontkerkelijking wordt bovendien de vraag actueel welke kerken behouden zouden moeten worden en welke bestemming ze dan zouden moeten hebben.

Lees meer in ...
 

Bron

Een architectonische tweeling
Biekaer: Cultuurhistorische publicaties voor de regio Weert, nr. 3 (2006), p. 16 t/m 19