Demping van het riool

Ontwerp aanleg singels

Al op het einde van de achttiende eeuw hadden de grachten rondom Weert nauwelijks meer een strategische functie als bescherming van de stedelingen. De laatste stadspoort verdween in de negentiende eeuw. De grachten werden versmald en kregen steeds meer de functie van een open riool. Pas in 1934 werden ze geheel gedempt voor de aanleg van de Singels.
De kaart toont het plan.

 

Bron

Kaartencollectie