De notabelen

De economie kende in Weert na 1400 een serke opleving door de ontwikkeling van de lakennijverheid. Het wolambacht was het belangrijkste gilde.

Lees meer in ...

De notabelen deel 1

De notabelen deel 2

Bron

Ach lieve tijd 1000 Jaar Weert deel 1 Leven en wonen