De gilden

Vanaf het einde van de Middeleeuwen werd het economische leven in de stad beheerst door de gilden. De handwerkers verenigden zich met het doel elkaar te beschermen, te helpen en in onderling overleg alles te regelen wat hun ambacht betrof.

Lees meer in ...

De gilden deel 1

De gilden deel 2

 

Bron

Ach lieve tijd 1000 Jaar Weert deel 9 Handel en nijverheid