De Rijksmonumenten in Weert

Weert bezit een aantal monumenten die voor de geschiedenis van belang zijn en door de Rijkscommissie voor de monumentenzorg zijn gegeklasseerd. Bij vele van deze monumenten zijn in Nederland door de ANWB informatieborden  geplaatst met de bedoeling de mensen attent te maken op deze bezienswaardigheden van kunst en cultuur.

Lees meer in ...


Bron

De Rijksmonumenten in Weert
Weert in woord en beeld 1990-'91 . - p. 104 tot en met 110