De Franse Tijd

De komst van de Franse revolutionaire legers had grote gevolgen voor de bevolking van Weert. De Fransen voerden de burgelijke stand in, met registers van geboorte, huwelijk en overlijden.

Lees meer in ...

De Franse tijd deel 1

De Franse tijd deel 2

De Franse tijd deel 3
 

Bron

Ach lieve tijd 1000 Jaar Weert deel 1 Leven en wonen