De Dijkerakker, een cultuurlandschappelijk monument

Dijkerakker in 2006

Dicht bij Weert ligt op de Boshoverheide een omvangrijk urnenveld dat dateert uit de Late Bronstijd en de Vroege Ijzertijd. Het archeologisch onderzoek van dit urnenveld heeft wel gegevens opgeleverd over de omvang en gewoonten van de toenmalige bevolking in deze streek.

Lees meer in ...

Bron

De Dijkerakker: Een cultuurlandschappelijk monument Weert in woord en beeld 1995 . - p. 115 tot en met 131

Beschermd stads- en dorpsgezicht

Het college van burgemeester en wethouders besluit op 1 juli 2008 het gebied aan te wijzen als beschermd stads- en dorpsgezicht. Lees hier meer over op de pagina IX. Dijkerakker.