De 3 bouwfasen en de 4 gezichten van de Weerter St. Martinustoren

Ieder rechtgeaard Weertenaar is met reden trots op de fraai laat-gotische hallenkerk, waarvabn het priesterkoor en de drie voorste traveeën dateren uit 1456 en het overige deel uit 1500 en de daarop volgende jaren.
Maar eveneens raakt hij onder de indruk van de imposante toren, breed en diep gefundeerd in het hart van Weert en steil oprijzend als de centrale figuur van stad en platteland, sterk het oog bekorend door de schilderachtige effecten, veroorzaakt door de afwisseling van lagen natuursteen en baksteen en door de tweevoudige haakse hoekberen.

Lees meer in ...

De 3 bouwfasen en de 4 gezichten van de St. Martinustoren


Bron

De 3 bouwfasen en de 4 gezichten van de Weerter St.Martinustoren
Weert in woord en beeld 1987 . - p. 77 tot en met 94