Concurrentie werd groter

In de zeventeinde eeuw werd meer handel gedreven in de directie omgeving. de graafschappen Loon en Horn. In 1607 werd Weerts laken bovendien toegelaten in Roermond.
Vóór dat jaar mocht daar geen laken uit andere plaatsen worden geïmporteerd.

Lees meer in ...

Concurentie werd groter deel 1

Concurrentie werd groter deel 2

 

Bron

Ach lieve tijd 1000 Jaar Weert deel 9 Handel en nijverheid