Bouwen en wonen

Ontwerp straatprofiel hoek Korenmarkt Schoolstraat
GAW Beeldbank XL.1164

De plek waar Weert is gelegen, is niet zomaar door de voorvaderen gekozen. De nederzetting gelegen op een droog stuk, werd het begin van wat nu Weert heet. De stad kende een langzame groei. Eerst na de Tweede Wereldoorlog is de stad fors gegroeid. En de bedoeling is dat ze blijft groeien.

Titel

Wijken voor de zorg
De Sluis doorgang en pleisterplaats
Wilhelminasingel 10B
• Rommel op de markt
• Een zittende kraai vangt soms toch wel wat ...
En zo komt al dat schoons weer tevoorschijn
In het teken van groeikracht en vooruitgang
Binnenkort weer op de schop
Nijver aan het water: De Zuid-Willemsvaart en Weert
Bouwen bij het spoor
Ouder dan oud: over de eerste spoorbrug in Weert
• Met de wals er over..., de Maaseikerweg wordt verhard
Onthulling van een beschermengel bij het spoor
Stadsvernieuwing anno 1934
Een weidse blik over een wijk in groei
Bottelnek ook in Weert
• Van woning naar museum; en weer terug?
Blik op een verre leegte: Weert anno 1922
• Het scheelt maar een komma ...
Grandeur van een plein
Twee dames op weg naar Pasen...
1000 Jaar leven en wonen
Schiereiland
Het water in Weert
Het stonk
Huizen van leem
Het vuur
Weg uit Weert
De notabelen
In het bestuur
Het huis van God
Binnen de wallen
Huisnamen
De Munt of De Keizer
De Engel
Openbare verkoop
De Franse Tijd
Eerste stadsuitbreiding
Stadsgracht gedempt
Gouden tijden voor Wilma
Molens en molenaars
Heerlijke molens
Zo werkt een molen
Watermolens
Windmolens
Beltmolens
De Wilhelminus-Hubertusmolen
De Antoniusmolen
Molen De Nijverheid
Sint-Anna
Stellingmolens
Standerdmolens
Molentaal
Molenaarsambacht
Billen
Gezondheid
Maalloon
Instandhouding
Handel en nijverheid
De gilden
Lakenhandel bracht welvaart
Sware impositie
Concurentie werd groter
Werken in den vreemde
Veel bier
Kanalen
Rust in de negentiende eeuw
De Ijzeren Rijn
Meer industrie
De Bebbel en de Mop
Grootste woningbouwer van Nederland
Boerenleven
Voedsel uit de natuur
Laathoven
Schansen
Postal en slagkar
Crisis in de landbouw
Ontginningen en kunstmest
Bolle Jan
Van naoberplicht tot coorperaties
Landbouwbelang
Landbouwbonden
Van Fuus tot Zuivelindustrie
Van Sint-Antonius tot Dumeco
En de boer ploegde voort
Landbouwonderwijs
Hoenderpark
Bio-industrie
Graven naar water
Jagerskampen in het groen
Een architectonische tweeling
Brouwerij Maes
Van Heukelom veranderde het gezicht van Weert
De "Oele" van de Oelemarkt
Opgravingen in Kampershoek en de Molenakker
De broerderijen van Altweerterheide
Truyenhoek en Kampershoek, een nieuw stukje Weert
Speelhuysgrave
De 'kathedraal' van Hushoven. Historie van de St. Donatuskapel
Aspecten van Weerter langgevelboerderijen
1987 Jubileumjaar Lourdeskapel van Moesel
De 3 bouwfasen en de 4 gezichten van de Weerter St. Martinustoren
Twee nieuwe wegkruisen in Weert
Boerderijen in Weert, monumenten om te behouden
De Rijksmonumenten in Weert (Sint Hieronymusklooster der Minderbroeders
"Maria hart"klooster van de zuster Birgittenessen in de Maasstraat
B-j Lieberte Gon. Een boerderij aan de Odahoeveweg te Weert
Duivels in de St. Martinuskerk te Weert
Gods "dierentuin" in de St. Martinuskerk ter Weert
De hoornaar
Orchideeen in de Ijzeren Man
Het Kok Ankersmit station in Weert (1905-1913)
Zomerschroeforchidee, biesvaren en andere buitenissigheden. De inzet van Mathijs Ver Straeten voor het behoud van zeldzame planten in het Weerter land
Weert "Natuurlijk"
Het ontstaan van de Tungeler Wallen
Zware metalen in de bodems onder de dennenbossen in de Weerter- en Budeler Bergen
Fysische geografie van het Natuurgebied De Ijzeren Man
Het aardkundig erfgoed van de Weerteheide. De restanten van laat-Glaciaal moeras
Het aardkundig erfgoed van de Weerter Bergen. Ontstaan en vergaan van een heideven
De toekomst van de Ijzeren Man. Fysisch geografisch onderzoek rondom de ontgronding van de CZW
De Dijkerakker, een cultuurlandschappelijk monument
Natuur- en Milieucentrum "De Ijzeren Man"
De Ijzeren Rijn
Het behoud van de Stads- en Biesterbrug en de bestuurlijke perikelen die daarmee gepaard gingen
De tramlijn van Weert naar België
Maaseik
Thorn
Eindhoven
Maarheeze
Budel
Verklaring straatnamen
Zuid Willemsvaart
Bocholterbeek
Spoorwegen
Bruggen
Wertha Brouwerij, het gebouw
Industriele monumenten 1 (Pijpoven, NV Meelfabriek Weert)
Industriele monumenten 2 (Stoomzuivelfabriek, Maesbrouwerijen, Smeets-Offset
Hofje van Willem van Heythuysen
Pensionaat Saint-Louis
Bisschoppelijk College
Arbeidershuisjes Boermansstraat
Postkantoor
Landbouwbelang
Molens
Monumentenbeheer gemeente Weert
Toren Sint Martinuskerk
Sint Martinuskerk
Kastelen
Tiendschuur
Rectorij Swartbroek
Stationsgebouw
Spoorbrug
Raadhuis
Muntgebouw
Schuilkerken
Kloosters in de Franse Revolutie
Bouwen bij het spoor
Weert op de kaart gezet
Weert als eiland
Het kanaal biedt mogelijkheden
Een stad van pensionaten
Ijzeren monster
Ver voor de revitalisering
Voor elk wat wils
Demping van het riool
Pensionaten onder de slopershamer

Bouwen en Wonen


1000 Jaar leven en wonen


Het water in weert


Schiereiland


land


Schiereiland


water


het stonk


Huizen van leem


Het vuur


Weg uit Weert


De notabelen


In het bestuur


Het huis van God


Binnen de wallen


Huisnamen


De Munt of De Keizer


De Engel


Openbare verkoop


De Franse Tijd


Eerste stadsuitbreiding


Stadsgracht gedempt


Gouden tijden voor Wilma


Molens en molenaars


Heerlijke molens


Zo werkt een molen


Watermolens


Windmolens


Beltmolens


De Wilhelminus-Hubertusmolen


De Antoniusmolen


Molen De Nijverheid


Sint-Anna


Stellingmolens


Standerdmolen


Molentaal


Molenaarsambacht


Billen


Gezondheid


Maalloon


Instandhouding


Handel en nijverheid


De gilden


Lakenhandel bracht welvaart


Sware imposition


Concurrentie werd groter


Werken in den vreemde


Veel bier


Kanalen


Rust in de negentiende eeuw


De Ijzeren Rijn


Meer industrie


De Bebbel en de Mop


Grootste woningbouwer van Nederland


Boerenleven


Voedsel uit de natuur


Laathoven


Schansen


Postal en slagkar


Crisis in de landbouw


Ontginningen en kunstmest


Bolle Jan


Van noaberplicht tot coorperaties


Landbouwbelang


Landbouwbonden


Van Fuus tot Zuivelindustrie


Van Sint Antonius tot Dumeco


En de boer ploegde voort


Hoenderpark


Bio-industrie


Graven naar water


Jagerskampen in het groen


Een architectonische tweeling


Landbouw


Landbouwonderwijs


tiswa


neemaar


Graaf


Jagerskampen


Brouwerij Maes


Van Heukelom


De 'Oele' van de Oelemarkt


Opgravingen in Kampershoek en Molenakker


De boerderijen van Altweerterheide


Truyenhoek en Kampershoek


Speelhuysgrave


De "Kathedraal" van Hushoven


Aspecten van Weerter langgevevelboerderijen


1987 Jubileumjaar Lourderskapel van Moesel


De 3 bouwfasen en de 4 gezichten van de Weerter St


Twee nieuwe wegkruisen in Weert


Boerderijen in Weert. Monumenten om te behouden


De Rijksmonumenten in Weert


'Maria hart "Klooster van de zusters


Bi-j Lieberte Gon. Een boerderij aan de Odahoevewe


Duivels in de St. Martinuskerk te Weert


Gods "dierentuin" in de St. Martinusker


De hoornaar


Orchideeen in de Ijzeren Man


Het Kok Ankersmit station te Weert


Zomerschroeforchis, biesvaren en andere buitenissi


Weert "Natuurlijk"


Het ontstaan van de Tungeler Wallen


Zware metalen in de bodems onder de dennenbossen


Fysische geografie van het Natuurgebied 'De Ijzere


Het aardkundig erfgoed van de Weerterheide


Het aardkundig erfgoed van de Weerterbergen


De toekomst van de Ijzeren man 2


De Dijkerakker, een cultuurlandschappelijk monume


Natuur en Milieucentrum "De Ijzeren Man"


De Ijzeren Rijn 2


Het behoud van de Stads- en Biesterbrug


De tramlijn van Weert naar Belgie


Maaseik


Thorn


Eindhoven


Maarheeze


Budel


Verklaring straatnamen


Zuid Willemsvaart


Bocholterbeek


Spoorwegen


Bruggen


Wertha Brouwerij


Industriele monumenten 1 (Pijpenoven, NV Meelfabri


Industriele monumenten 2


Hofje van Willem van Heythuysen


Pensionaat Saint-Louis


Bisschoppelijk College


Arbeidershuisjes Boermansstraat


Postkantoor


Landbouwbelang 2


Molens


Monumentenbeheer gemeente Weert


Toren Sint Martinuskerk


Sint Martinuskerk


Kastelen


Tiendschuur


Rectorij Swartbroek


Stationsgebouw


Spoorbrug


Raadhuis


Muntgebouw


Schuilkerken


Kloosters en de Franse Revolutie


Weert op de kaart gezet


Weert als eiland


Het kanaal biedt mogelijkheden


Een stad van pensionaten


Ijzeren monster


Ver voor de revitalisering


Voor elk wat wils


Demping van het riool


Pensionaten onder de slopershamer


Twee dames op weg naar Pasen


Van laag naar Hoog Spoor


Brand in de Langstraat


Weert heeft geen parkeerprobleem


Brandgevaar


Met de trein of tram


Opening St. Jans Gasthuis


Red de locloods


Keent Kiest Kwaliteit


Bouwvergunning in een dag


Toplocatie


Vlag in top


In het nieuw


Brand


Beslag op een woning


Opening Biesterbrug


Kasteel in de verkoop


IJzeren monster


Eerste steen Martinuskerk


Café La Bourse


Het duurt even


Van beton


Leenhof bijna af


Vier miljoen voor stadhuis


Scheiden aan de bron


Gasfabriek


Verbinding met het noorden


Een ratjetoe


En dit blijft nu eens staan


Van stad naar City


Gestraft


Sleuteloverdracht


Een van de laatsten


Een charme offensief


Drie visies


Grandeur van een plein


Het scheelt maar een komma ...


Blik op een verre leegte: Weert anno 1922


Van woning naar museum en weer terug


Bottelnek ook in Weert


Een weidse blik over een wijk in groei


Stadsvernieuwing anno 1934


Onthulling van een beschermengel bij het spoor


Met de wals erover…, de Maaseikerweg wordt verhard


Ouder dan oud: over de eerste spoorbrug in Weert


Bouwen bij het spoor


Nijver aan het water Zuid Willemsvaart en Weert


Binnenkort weer op de schop


In het teken van groeikracht en vooruitgang


Maaktj mich de pis neet louw… Over openbare water


En zo komt al dat schoons toch weer tevoorschijn


En zo verdwijnt al dat schoons …


Een zittende kraai vangt soms toch wel wat…


Rommel op de markt


Om trots op te zijn


Ursulinenhof 3


Irenelaan 93


Tuurkesweg 8


Wilhelminasingel 10b


Franciscus Huis Weert Biest 43A


IJzerenmanweg 5A


De Sluis doorgang en pleisterplaats


Wijken voor de zorg


Archeologie


Archeologische vindplaatsen


Kampershoek noord


Weert Vestingstad


Nationale Archeologie Dagen 2019


Woonoord Tungelroy