Wachten in het vagevuur

in de rooms-katholieke kerk was de aflaat oorspronkelijk een kwijtschelding van een kerelijke. boete. In de elfde eeuw ontwikkelde deze zich naar de later gebruikelijke betekenis: kwijtschelding van zondestraf.

Lees meer in ...

Wachten in het vagevuur


Bron

Ach lieve tijd 1000 Jaar Weert deel 11 Ziel en zaligheid