Rijke Roomse Leven

De volksmissie was bedoeld om een opleving van het roomse geloof en devotie teweeg te brengen. Een volksmissie was gericht op de totale bevolking van een streek of stad. Men volgde een programma van bidden en preken, waarbij de mensen werden aangespoord hun zonden te belijden (biechten) en deel te nemen aan de eucharistieviering.

Lees meer in ...

Rijke Roomse Leven deel 1

Rijke Roomse Leven deel 2

Rijke Roomse Leven deel 3


Bron

Ach lieve tijd 1000 Jaar Weert deel 11 Ziel en zaligheid