Processies

Van 1801 tot 1840 bepaalde de overheid dat er jaarlijks slechts twee openbare processies mochten worden gehouden: een op de tweede zondag na Pinksteren (Sacramentsprocessie) en een op een door de kerk vastgestelde dag. Vooral de Sacramentsprocessie stond in later jaren in hoog aanzien.

Lees meer in ...

Processies deel 1

Processies deel 2


Bron

Ach lieve tijd 1000 Jaar Weert deel 11 Ziel en zaligheid